Pomáhame

Spoločnosť Directreal Slovensko v spolupráci s p. Patrikom Hermanom, ako zakladateľom a patrónom občianských združení Štvorlístok deťom a Europacolon Slovensko, sa rozhodla ľuďom pomáhať aj inou cestou. Prispievame symbolickou sumou z každého uzatvoreného obchodu na pomoc iným. Chceme pomôcť ľuďom nájsť nielen domov, ale aj šťastný a zdravý život.
Štvorlístok deťom


Občianské združenie vzniklo v roku 2008. OZ organizuje každoročne letný tábor pre deti zo sociálne odkázaných rodín, siroty, polosiroty a týrané deti. Cieľom je aspoň na chvíľu vymaniť tieto deti z prostredia smútku, nedostatku a problémov. Aby zabudli na smutné zážitky z tragických udalostí v rodine (na úmrtie rodičov, súrodencov či týranie), na dospelácke povinnosti (na manuálnu prácu v snahe zlepšiť sociálnu situáciu rodiny či starostlivosť o zdravotne postihnutého rodiča), na sociálne pomery (na staré a obnosené oblečenie a obuv, kritickú striedmosť v stravovaní a pod.) a ukázať im, že život môže vyzerať aj inak. Budeme radi, ak sa k nám pridáte a pomôžete nám pripraviť pre ne spoločne krásne prázdniny.EUROPACOLON


Europacolon Slovensko bojuje proti kolorektálnemu karcinómu – rakovine hrubého čreva a konečníka. Vznikla v roku 2007. Cieľom je informovať o tejto zákernej diagnóze, podporovať chorých a ich príbuzných, pomáhať im – poskytovať infoservis prostredníctvom nepretržitej bezplatnej infolinky a elektronického online poradenstva. Prinášať osvetu širokej verejnosti, pacientom, uskutočňovať semináre. Spájať pacientov, lekárov, politikov, médiá a širokú verejnosť v boji proti tejto zákernej chorobe.


Novinky

Frašíza

Novostavby

Referencie