Spoločnosť Directreal Slovensko v spolupráci s p. Patrikom Hermanom ako zakladateľom a patrónom občianských združení Štvorlístok deťom a Europacolon Slovensko sa rozhodla ľuďom pomáhať aj inou cestou

Frašíza

Novostavby

Referencie