Nové LIDO

Július Satinský v knihe Chlapci z Dunajskej ulice napísal: „Lidár bol človek, ktorý trávil letný deň na kúpalisku Lido.“

Obnovenie známej pláže Lido v Petržalke medzi Starým mostom a Mostom Apollo vyzerá nádejne. Niekdajšia atrakcia mesta by sa mohla vrátiť na nábrežie Dunaja už o dva roky. Pravé rameno Dunaja bolo v tejto lokalite desiatky rokov narušené kvôli výstavbe Prístavného mosta, avšak k jeho obnove už nedošlo. 

Nové Lido má byť reakciou na promenádu popri Eurovei, s ktorou by malo byť spojené mostom. Okrem pláže sa má vybudovať aj športovo-rekreačná zóna určená pre širokú verejnosť na prechádzky, oddych, či šport. Nový areál má byť napojený na blízke cyklotrasy, chodníky a električky. Práve električky by mali byť hlavným dopravným spojením, pretože zo Starého mosta by mali odbočiť priamo do Nového Lida.  

Návrh parkovania je situovaný pod zemou, na uliciach má byť len v obmedzenom množstve. Taktiež sa má zvýšiť územie na úroveň hrádze, kvôli vizuálnemu spojeniu Dunaja s mestom, čo spôsobí väčší pocit bezpečia.