Slovenské unikáty II

Dnes sa zameriame na ďalšie slovenské rarity a unikáty v rámci Európy. Aj dnešný článok bude dôkazom toho, že sme unikátnou krajinou a niektoré miesta nenájdete nikde inde ako na Slovensku. 

Viete, že na Slovensku sa nachádza najstarší park v Európe? Je ním Sad Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke a od roku 1776 slúži verejnosti na oddych a rekreáciu. 

Spišský hrad je najväčší stredoveký hradný komplex v strednej Európe s rozlohou viac než 40 000 m2 a je zapísaný v Zozname svetového dedičstva UNESCO. 

Ďalším slovenským objektom, ktorý je súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO je Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá je jedinou svojho druhu v Európe. 

V Trenčíne, konkrétne na trenčianskej hradnej skale sa nachádza rímsky nápis z roku 179, ktorý je dôkazom toho, že Laugaricio (dnes Trenčín) bolo najsevernejšie miesto, kam sa dostali rímske légie. 

Prvou univerzitou v Uhorsku bola Academia Istropolitana v Bratislave, ktorú v roku 1465 založil kráľ Matej Korvín. Budova stojí dodnes, sídli v nej Vysoká škola múzických umení a je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 

Pri Bratislave ešte zostaneme, konkrétne v súvislosti so vzdialenosťou medzi našim hlavným mestom a Viedňou. Tie oddeľuje necelých 60 kilometrov a ide o najbližšie ležiace hlavné mestá v Európe. 

V našej metropole východu sa nachádza náš najväčší kostol na Slovensku - Gotický Dóm sv. Alžbety v Košiciach, ktorý je zároveň aj najvýchodnejšie ležiacou katedrálou západného typu v Európe. 

Zaujímavosť na záver, vedeli ste, že na Slovensku sa nachádza geografický stred Európy? Tento bod sa nachádza v blízkosti Kostola sv. Jána Krstiteľa pri obci Kremnické Bane, neďaleko Kremnice. 

Zdroj foto: http://www.mtbiker.sk/cyklotrasy/291/z-rematy-cez-stred-europy.html