Drevodomy – štát začne dotovať ich výstavbu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevodomov dotáciami, čím sa zároveň podporí aj využitie domáceho dreva, ktoré zostane na Slovensku. Pridelenie dotácií bude závisieť ekonomického rozvoja regiónu, a štát ich podporí sumou od 5 do 13 tisíc EUR.

Suma na podporu výstavby drevodomov na tento rok však predstavuje čiastku len 1 milión EUR. Ak vezmeme do úvahy priemernú dotáciu, teda cca 9 tisíc EUR, štát podporí len okolo 100-110 drevodomov. Toto číslo je len desatinou toho, čo sa dnes každoročne v našej krajine postaví.

Na strane druhej je každá dotácia v tejto oblasti vítaná, keďže sa podporuje aj využitie nášho dreva a zároveň sú tieto stavby energeticky menej náročné. V súčasnosti sa do zahraničia vyváža okolo 2,5-3,5 miliónov kubíka surového dreva, čo predstavuje takmer tretinu celoslovenskej ťažby. V prípade, ak naše drevo zostane doma, vďaka nemu sa vytvoria aj nové pracovné miesta.

Drevo ako obnoviteľný zdroj je dôležitá surovina, ktorá by sa mala spracovať u nás a nie skončiť v zahraničí. Veríme, že týchto dotácií bude v budúcnosti viac a Slovensko sa tak priblíži k najvyspelejším krajinám EÚ, kde sú tieto stavby veľmi obľúbené.