Jedinečná výstava franchisingového podnikania

Directreal je partnerom výstavy pod názvom „Podnikajte s franchisingom“, ktorá sa bude konať 12.10.2017 v hoteli Chopin, Bratislava.

Hlavným zámerom výstavy je spojiť odborníkov z oblasti franchísingu s ľuďmi, ktorí majú záujem sa o tejto problematike dozvedieť viac. Súčasťou programu sú odborné prednášky, panelové diskusie a príspevky venované tejto forme podnikania. V oddelenej časti výstavy budú  samostatné  prezentácie firiem s ich zástupcami hľadajúcich partnerov na Slovensku.

Pre koho je výstava určená?

pre zahraničné spoločnosti hľadajúce Master franchisorov pre Slovensko

pre zástupcov franchísingových konceptov, ktorí hľadajú franchisantov

pre záujemcov o kúpu franchisingovej licencie

pre firmy, ktoré chcú svoju spoločnosť rozširovať cez franchising

pre záujemcov, ktorí hľadajú vhodnú formu podnikania

pre nepodnikateľov uvažujúcich o podnikaní 

Networking je veľmi dôležitou súčasťou správneho podnikania, preto je zámerom výstavy spájať podnikateľov aj nepodnikateľov a prinášať im nápady pre nový biznis a nový rozhľad prostredníctvom už existujúcich franchisingových konceptov. Zoznámiť sa s ľudmi, ktorí tieto koncepty reprezentujú

Organizátorom je Slovenská franchisingová asociácia (SFA), ktorá je dobrovoľným zoskupením franchisorov, franchisantov a ďalších podnikateľských subjektov a osôb, ktoré podporujú franchising.