Veľký slovník realitných pojmov: Časť 2

V prvej časti nášho seriálu o realitných pojmoch sme sa oboznámili so základnými pojmami realitného trhu z prvej tretiny našej abecedy. Dnes sa budeme venovať ďalším realitným pojmom, a to konkrétne od písmena „G“ po písmeno „P“. Poďme na to.


V prvej časti nášho seriálu o realitných pojmoch sme sa oboznámili so základnými pojmami realitného trhu z prvej tretiny našej abecedy. Dnes sa budeme venovať ďalším realitným pojmom, a to konkrétne od písmena „G“ po písmeno „P“. Poďme na to.

„G“

greenfield

„Zelené územie“. Nová výstavba na doteraz nezastavanom území, na „zelených“ plochách. Často vyvoláva veľké diskusie.

„H“

holobyt

v zásade marketingový pojem určujúci, v akom štádiu je nový byt. Holobyt

zväčša znamená, že v byte sú dokončené podlahové potery, vchodové dvere, okná a

radiátory. Klient si ešte musí dorobiť podlahy, sanitu, niekedy aj kompletne

vymaľovať. Opakom je štandard.

HSV

Hlavná stavebná výroba. Zahŕňa najmä výstavbu hrubej stavby objektu od

začiatku, vrátane budovania základov. Po nej nasleduje PSV.

HTÚ

Hrubé terénne úpravy územia.

„I“

IG prieskum

Alebo aj IGP. Inžiniersko-geologický prieskum. Je potrebný na zistenie inžiniersko-geologických pomerov staveniska pre potreby založenia objektu.

Zjednodušene povedané, ukáže, či a v akej forme možno na danom pozemku stavať. Z

toho potom vyplýva zadanie pre statikov a projektantov konkrétneho objektu. 

IS

inžinierske siete. Potrubia (voda, kanalizácia, plyn), cestné komunikácie a káble

(vysokého/nízkeho napätia a verejného osvetlenia) na pozemku. Vyžadujú

samostatné SP, ÚR aj KR. O IS je potrebné sa zaujímať najmä pri kúpe stavebného

pozemku na výstavbu rodinného domu, niektoré obytné zóny totiž nemajú IS ešte

vybudované, skolaudované alebo nie sú inak v poriadku (napr. nie sú

sprevádzkované).

„K“

kolaudačné konanie

kolaudácia, činnosť stavebného úradu smerujúca k vydaniu

KR. Po dokončení realitného projektu požiada investor o vydanie KR, čím začína

kolaudačné konanie. V rámci neho úrad skúma predložené dokumenty a to, či im

stavba zodpovedá.

KR

kolaudačné rozhodnutie. Rozhodnutie o užívaní stavby (kolaudácii) umožňuje

vlastníkom, resp. prevádzkovateľom objektu tento prevádzkovať. Po vydaní

a správoplatnení KR (čiže opečiatkovaní právoplatnosti na úrade) sa zvyknú postupne

odovzdávať IS do užívania, nové byty do rúk vlastníkom, prípadne komerčné

priestory nájomcom. Po vydaní KR sa vo viacerých rezidenčných projektoch vyžaduje

doplatenie kúpnej sumy konkrétneho bytu, ak bolo jeho financovanie nastavené na

viacero platieb viazaných na konkrétnu fázu výstavby. V KR môžu byť stanovené

chyby a nedorobky a stanovený termín na ich odstránenie staviteľom.

„L“

loft

Loftový byt. Veľký byt, ktorý vznikol prestavbou nevyužívaných hál, fabrík alebo

iných priemyselných priestorov. Byty majú vysoké stropy, neomietnuté steny

priznávajú konštrukciu. Vznikajú najmä prestavbou brownfieldov.

LTV

Loan to value ratio, uvádza sa v percentách. Ukazovateľ výšky úveru v pomere

k hodnote nehnuteľnosti. Napríklad pri hypotéke 90-tisíc eur a hodnote kupovanej

nehnuteľnosti na úrovni 100-tisíc, je LTV 90 %. V kríze (pri poklese cien

nehnuteľností) sa môže LTV zvýšiť aj nad 100 percent, čo znamená, že ani predaj

založenej nehnuteľnosti nemusí stačiť na splatenie úveru.

LV

List vlastníctva. Dokument uložený na katastri nehnuteľností, na ktorom sú

napísané všetky vlastnícke vzťahy k danej nehnuteľnosti. Okrem majiteľa aj ťarchy:

záložné, či iné práva a vecné bremená. Verejne dostupné aj na oficiálnej webstránke

katastar. Prečítajte si viac.

„O“

office

anglické označenie sektoru kancelárií. Na Slovensku sa okrem označenia

kancelárie používa aj výraz administratíva.

„P“

P/BV koeficient

cena, ktorú musí zaplatiť za 1 Euro majetku. Čím je hodnota

ukazovateľa väčšia ako 1, tým je jeho pozícia na trhu stabilnejšia. Prečítajte si viac. 

PD 

Projektová dokumentácia. Základný dokument pri novej výstavbe, ktorý

obsahuje konkrétne detaily projektu, a na základe ktorého sa v prvej fáze získavajú

jednotlivé povolenia a následne sa objekt stavia. Ide o súbor architektonického

riešenia, technickej správy a projektov jednotlivých projektantov.

PM

Parkovacie miesto. V obytných projektoch ho možno najčastejšie nadobudnúť

dvoma spôsobmi – do vlastníctva, pokiaľ je ako samostatná parcela; formou práva

užívania, pokiaľ je súčasťou spoločného pozemku pod/v okolí objektu.

preberací protokol – spisuje klient (kupujúci/nájomník) pri preberaní priestorov.

V ňom spíše prípadné nedostatky, ktoré v priestore objavil a s odovzdávateľom

(investorom) dohaduje termín ich odstránenia.

prelease

Predprednájom. Uvádza sa najmä pri obchodných a administratívnych

projektoch, uvádza zazmluvnené priestory ešte pred štartom výstavby. Napríklad

financujúce banky pri poskytovaní úveru na financovanie projektu vyžadujú od

developera určitý predprenájom priestorov, teda zložené zálohy klientov alebo inak

vydokladovaný záujem klientov o konkrétny projekt.

presale

Predpredaj. Uvádza sa najmä pri rezidenčných projektoch, uvádza

zazmluvnené nehnuteľnosti ešte pred štartom výstavby. Napríklad financujúce banky

pri poskytovaní úveru na financovanie projektu vyžadujú od developera určitý

predpredaj bytov, teda zložené zálohy klientov alebo inak vydokladovaný záujem

klientov o konkrétny projekt.

PSV

pridružená stavebná výroba. Nasleduje po HSV, ide o dokončovacie práce typu

elektroinštalácia, omietky, izolácie, kúrenie, voda, plyn a ďalšie.


DirectReal newsletter

Chcete byť informovaný o novinkách zo sveta realít? Nechajte nám Váš email a my sa o to postaráme.

Komentáre

Niečo viac z kategórie Zaujímavosti

Veľký slovník realitných pojmov: Časť 1

Pohybujete sa vo vodách realít, podnikáte s nimi, ste zaćínajúci maklér, alebo len chcete predať svoju nehnuteľnosť a narazili ste na pojem, ktorému nerozumiete? Prichystali sme si pre vás malý...

Čítať ďalej
Veľký slovník realitných pojmov: Časť 3

V prvých dvoch častiach nášho seriálu veľký realitný slovník sme sa venovali väčšine realitných pojmov, s ktorými sa prí práci s realitami môězete stretnúť. Dnes upriamime pozornosť na poslednú...

Čítať ďalej