Veľký slovník realitných pojmov: Časť 3

V prvých dvoch častiach nášho seriálu veľký realitný slovník sme sa venovali väčšine realitných pojmov, s ktorými sa prí práci s realitami môězete stretnúť. Dnes upriamime pozornosť na poslednú tretinu týchto slov a dokončíme tak našu znalosť termínov z realitného sveta.


V prvých dvoch častiach nášho seriálu veľký realitný slovník sme sa venovali väčšine realitných pojmov, s ktorými sa prí práci s realitami môězete stretnúť. Dnes upriamime pozornosť na poslednú tretinu týchto slov a dokončíme tak našu znalosť termínov z realitného sveta. 

„R“

rekreačný apartmán

byt primárne určený na oddych, ako druhé bývanie. Rekreačné apartmány sú klasické bytové jednotky, avšak postavené za účelom rekreácie. Budujú sa najmä v prírodne atraktívnych lokalitách, v horách, či pri aquaparkoch. Majiteľ rekreačného apartmánu ho môže sám alebo prostredníctvom správcovskej spoločnosti prenajímať, potom sa o tržbu z prenájmu delí so správcom, či developerom projektu rekreačných apartmánov.

rent free

anglické označenie obdobia bez platenia nájmu. Používajú ho majitelia

kancelárskych priestorov ako jeden z benefitov, kedy nájomca nejaké obdobie neplatí

nájom.

residence

anglické označenie sektoru rezidenčného trhu.

retail

anglické označenie pre maloobchodné nákupné centrá.

„S“

SP

Stavebné povolenie. Dokument, ktorý presne špecifikuje, čo môže

developer/stavebník na konkrétnom pozemku postaviť, za akých podmienok, v akých

objemoch, odstupoch od okolitých pozemkov, aj ako budú vyzerať vnútorné priestory.

Po správoplatnení SP môže investor, resp. stavebník hneď odštartovať výstavbu.

SP

príležitostné označenie pre stavebné pozemky určené na individuálnu, či

hromadnú výstavbu.

SPV

Special Purpose Vehicle. Spoločnosť zastrešujúca určitý developerský projekt.

Zväčša jednorazovo zriadená „čistá“ spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej

vlastníkom je developer alebo viacero developerov. Pre väčšiu prehľadnosť zriadenie

SPV požadujú aj financujúce banky.

špekulatívna výstavba

výstavba projektu bez konkrétnych záujemcov o kúpu alebo prenájom. Najmä v dobrých časoch developeri stavajú s tým, že projekt postavia a postupne sa im ho podarí zaplniť nájomcami alebo kupujúcimi. Ide teda o špekuláciu. V ťažších a krízových časoch sa do špekulatívnej výstavby púšťajú menej, financujúca inštitúcia navyše zväčša vyžaduje aspoň

nejaký presale alebo prelease. Opakom je built-to-suit.

štandard (byt)

vybavenie bytu do tzv. štandardu znamená, že sú v ňom zväčša uložené aj podlahy, sanita v kúpeľni a na WC, vchodové i interiérové dvere, omietky a radiátory. Niekedy developeri ponúkajú v štandarde aj kuchynskú linku. Opakom je holobyt.

„U“

ÚP

územný plán. Dokument, ktorý rieši priestorové usporiadanie a funkčné

využitie daného územia obce, či väčšieho územného celku. Prečítajte si viac.

ÚPI

územno-plánovacia informácia. Dokument vydávaný príslušným stavebným

úradom, informujúci o pravidlách pre určité územie alebo konkrétny pozemok.

ÚP zóny

územný plán zóny. Podrobnejší dokument než ÚP, ktorý prísnejšie

špecifikuje priestorové usporiadanie a funkčné využitie konkrétneho územia.

V porovnaní s ÚP je ÚP zóny pre investora záväzný.

ÚR

územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby). Dokument potrebný

pre akúkoľvek výstavbu nového objektu, ktorý presne špecifikuje využiteľnosť územia

a približné objemy a plochy. Po vydaní a správoplatnení územného rozhodnutia

developer žiada o SP. Približný časový horizont od vydania ÚR po štart výstavby je

zhruba jeden až dva roky. Pri jednoduchších stavbách (napr. pri rodinných domoch) 

je možné zlúčiť územné so stavebným konaním.

ÚŠ

urbanistická štúdia. Nezáväzný dokument, ktorý rieši plánovanú výstavbu

v určitom území. Slúži len ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu.

„Y“

yield

čistý percentuálny výnos z celkových nákladov. Používa sa najmä pri

investíciách do kancelárskych budov, kde sa kupujúci zaujíma o yield. Napríklad pri

celkových nákladoch na výstavbu objektu vo výške 1 000 000 eur a ročnom výnose

očistenom o prevádzkové náklady vo výške 100 000 eur dosahuje yield 10 %. Ak sa

o kúpu tohto biznis centra zaujíma realitný fond, sleduje primárne yield, teda ročný

výnos. Kúpna cena sa preto stanovuje aj na základe tohto ukazovateľa, napríklad

kupujúci chce zaplatiť 5-percentný yield, čiže za biznis centrum je ochotný dať

2 000 000 eur.


Týmto náš seriál o realitných pojmoch končí. Chýbal vám v ňom nejaký konkrétny pojem? Ak áno, nezabudnite nám napísať, radi postupne doplníme chýbajúce pojmy do bonusového článku na našom blogu.


DirectReal newsletter

Chcete byť informovaný o novinkách zo sveta realít? Nechajte nám Váš email a my sa o to postaráme.

Komentáre

Niečo viac z kategórie Zaujímavosti

Veľký slovník realitných pojmov: Časť 2

V prvej časti nášho seriálu o realitných pojmoch sme sa oboznámili so základnými pojmami realitného trhu z prvej tretiny našej abecedy. Dnes sa budeme venovať ďalším realitným pojmom, a to...

Čítať ďalej
Veľký slovník realitných pojmov: Časť 1

Pohybujete sa vo vodách realít, podnikáte s nimi, ste zaćínajúci maklér, alebo len chcete predať svoju nehnuteľnosť a narazili ste na pojem, ktorému nerozumiete? Prichystali sme si pre vás malý...

Čítať ďalej