Franšíza v praxi


Určite máte otázky, ako to vyzerá v praxi, ak si chcete kúpiť licenciu Direct Real. Najčastejšie kladené otázky Vám radi zodpovieme hneď.

O čom bude prvé stretnutie?

Na prvom stretnutí spolu zhodnotíme potrebné náležitosti a predpoklady na tento druh podnikania, ako i Vaše schopnosti ako manažéra. Spoločne preberieme jednotlivé body franšízovej zmluvy, aby ste mali presné informácie.


Kedy môžem začať podnikať?

Ihneď po podpise zmluvy absolvujete školenie o vedení pobočky, začnete si z centrálnej databázy vyberať svojich realitných maklérov, ktorých pre Vás zaškolíme. Toto prípravné obdobie trvá približne dva mesiace a už Vám nič nebráni v realizácii obchodných činností.


Aký je môj zisk?

Keďže počas spolupráce ste stále nezávislou spoločnosťou, v podstate celá provízia, ktorú získate pri realizácii obchodu zostáva Vám. Franšízorovi odvádzate na základe zmluvy vždy pevne stanovenú sadzbu, nie percentuálne zisky.


Môžu mi konkurovať ďalšie pobočky Directreal?

Každá pobočka má svoje teritoriálne pokrytie. Licencia je daná na určitú oblasť, ktorá je definovaná podľa lokality a počtu osôb. Ak dostaneme dopyt pre Vašu lokalitu, bude tento dopyt presunutý na pobočku príslušného regiónu.


Môžem realizovať aj vlastné nápady?

Zmluva Vás zaväzuje rešpektovať spôsob používania našej značky v súlade s udržiavaním dobrého mena. Mimo tejto zásady sú Vaše aktivity a nápady vítané. Máte úplnú voľnosť v tvorbe inzercie a kreatívnych zmien a nápadov, pričom je možné po vzájomnej dohode môže byť Váš nápad rozšírený a zaradený ku know-how pre všetky pobočky.


Ako využijem spoločný marketing?

Je dôležité dodržiavať naše know-how, spôsob prezentácie, nakoľko práve toto je kľúčom k úspešnosti celej našej siete. Spoločným marketingom tvoríme spoločné dobré meno, ktoré prináša výhody i Vám. Okrem tejto základnej výhody je to i finančná výhoda v možnostiach rôznych druhov reklamy, nákupu reklamných materiálov, prezentačných pomôcok, webových stránok, audiovizuálne materiály atď.


Existuje kontrola dodržiavania licenčných podmienok?

Všetci realitní makléri pracujú s centrálnym systémom. Po realizácii predaja nehnuteľnosti sa cez call centrum overí spokojnosť klienta. Grafické štúdio v centrále bude zase kontrolovať tlač inzercie, či sú jednotné a správne. Všetko má zodpovedať basic manuálu, ktorý je dodaný pri podpise zmluvy.


Čo v prípade, že nie som s franšízingom spokojný/á?

V prípade Vašej nespokojnosti sa na základe zmluvy o franšíze môžete osamostatniť, čím samozrejme strácate spoločný marketing, know-how, logo atď. Samozrejme vždy je všetko o komunikácii a riešení prípadného problému.

Ja môžem mať vlastný Directreal?

Hľadáme partnerov pre vybrané regióny. Ak chcete podnikať v realitách, kliknite pre viac informácií.