Pozemky - iný stavebný - Predaj - Na predaj pozemok pre občiansku vybavenosť

ID: 364372
Kancelária: Directreal Comfort
Kategória: Pozemky
Typ: iný stavebný
Typ obchodu: Predaj
Štát: Slovensko
Kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Obec: Lehnice
Ulica: hlavná

Directreal Comfort

...existuje jednoduché pravidlo,
                   ale dôležité pravidlo:
Vždy ľuďom dávajte viac, ako očakávajú...
                                                                                           (Nelson Boswell)
Odbornosť, serióznosť a komunikácia sú pre nás samozrejmosťou.
Vy, naši klienti, ste pre nás prioritou.
Pre nás nie ste len jedny z mnohých.
Ste individuálni, pre nás ste hodní starostlivosti a pozornosti.
Rozhodnite sa pre nás, rozhodnite sa pre Directreal Comfort...
Vaša nehnuteľnosť je našou prácou.
Vaša spokojnosť je odmenou za našu prácu, je našou najlepšou vizitkou.

...Létezik egy egyszerű szabály,
                       de fontos szabály:
Mindig nyújts többet az embereknek, mint amit elvárnak...
                                                                                                             (Nelson Boswell)
Szakértelem, tiszteletreméltóság, komunikáció, ez számunkra természetesen nyilvánvaló.
Önök mint ügyfelek, számunkra prioritás.
Számunkra Ön nem csak egy a sok közül.
Minden ügyfél egyéni kliensnek számít, aki méltó az odafigyelésre és a törödésre.
Válasszon minket, forduljon a Directreal Comfort - hoz.
Az ön ingatlanja a mi munkánk.
Az ön elégedettsége a mi munkánk jutalma és névjegye.

Telefon:: 0949 526 353

Popis pozemku: Ponúkame Vám krásny pozemok na stavebné účely vo frekventovanej časti obce Lehnice.V blízkosti pozemku sa nachádzajú inžinierske siete (cca 60-70m).
Umiestnenie pozemku je v zmiešanom území obce výroby a bývania, kde dostala klasifikáciu H1.

H1 - zmiešané územia výroby a bývania
Základná charakteristika
- slúžia prevažne pre lokalizovanie a rozvoj zariadení uspokojujúcich ekonomické a hospodárske potreby obyvateľov, ktoré zároveň nerušia a neobmedzujú životné a obytné prostredie, tj. pre situovanie a rozvoj zariadení výroby, komunálnej výroby a služieb.
Prípustná funkčná náplň
- zariadenia výroby, komunálnej výroby a služieb
- obchodno - obslužná vybavenosť (moloobchodné zariadenia, obslužné zariadenia a pod.)
- vybavenosť komerčnej administratívy (kancelárske a administratívne zariadenia, ateliéry a pod.)
- vybavenosť služieb (obslužné, opravárenské a servisné prevadzkárne a dielne, údržbárske dielne a pod.)
- prevádzky výrobno - obslužných podnikateľských aktivít ( drobné výrobné prevádzkarne a dielne a pod.)
- malokapacitné a prenajímateľné výrobné, obslužné a skladovacie prevádzky.
- opravárenské a servisné prevádzky
- prevádzky komunálneho a miestneho hospodárstva.
- prevádzky údržby miestnych infraštruktúralnych sietí, čistenia komunikácií a verejných plôch
- verejná a vyhradená zeleň (verejná zeleň, zeleň pri zaradenia výrobných a nevýrobných služieb, ostatná verejná a vyhradená zeleň).
- zariadenia a plochy pre odstavovanie vozidiel na teréne i podterénom (parkoviská, odstavné a parkovacie pruhy pri prístupových a príjazdových komunikáciach, vstavané podzemné a nadzemné garážovacie objekty a pod.)
- príjazdové a prístupové komunikácie, verejné pešie komunikácie a zjazdné chodníky, cyklistické chodníky a pod.
- zariadenia a vedenia verejnej technicko - infraštruktúralnej obsluhy územia (vodohospodárske, energetické, telekomunikačné a spojovacie vedenia a zariadenia)

Doplnková funkcia
- bývanie ako doplnková súčasť zariadení vybavenosťi a služieb
- bývanie v rodinných domoch - len v rámci existujúcej zástavby bez ďalšieho rozvoja

Nevhodná a neprípustná funkčná náplň
- veľkokapacitná poľnohospodárska výroba
- priemyselná výroba - veľkokapacitná (ťažký priemysel)
- stavebná výroba a výroba stavebných hmôt
J1 - zmiešané územie obslužnej vybavenosťi, služieb a komunálnej výroby

Základná charakteristika
- slúži predovšetkým pre lokalizáciu a rozvoj drobnej komunálnej výroby a služieb, ktoré nerušia a neobmedzujú životné a obytné prostredie

Prípustná funkčná náplň
- obchodná vybavenosť (obchodné zariadenia, obchodné domy a pod.)
- vybavenosť verejného stravovania (bystrá, kaviarne, vinárne, reštaurácie a pod.)
- vybavenosť komerčnej administratívy (prenajímateľné kancelárske a administratívne zariadenia, peňažné ústavy a pod.)
- prevádzky výrobno - obslužných podnikateľských aktivít
- prevádzky komunálneho a miestneho hospodárstva
- prevádzky služieb

V prípade otázok alebo záujmu prosím kontaktujte ma na tel č: +421 949 526 353 alebo píšte e-mail: [email protected]

Upozorňujem Vás, že rozmery a výkres pozemku viď. na fotkách sú orientačné!!! Presné rozmery a tvar pozemku určí geodet!!!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu (COVID-19) a na základe Opatrenia ÚVZ SR obhliadky zrealizujeme samozrejme za dodržania prísnych hygienických podmienok (rúška, rukavice, vzdialenosť). Dbáme na Vaše aj naše zdravie, a preto poprosíme každých klientov a záujemcov, aby dodržali hygienické podmienky.

Realitná kancelária - Directreal Comfort Vám zabezpečí kompletný servis pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľností. Prostredníctvom nášho hypotekárneho partnera Vám zabezpečíme najvýhodnejšie financovanie nehnuteľnosti. Vďaka externej spolupráci s právnou kanceláriou ako aj internému právnikovi Vám garantujeme nadštandardný právny servis.

Cena ponúkanej nehnuteľnosti zahŕňa:
- vypracovanie potrebnej zmluvnej dokumentácie a realizáciu celej transakcie,
- poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
- poplatky za overenie podpisov u notára,
- doručenie podkladov na kataster,
- asistenciu pri odovzdaní nehnuteľnosti a prehlásení energií a služieb,
- ďalšiu potrebnú asistenciu podľa dohody.

!!! NOVINKA!!! Našim klientom ponúkame doplnkové služby za prijateľné ceny a to: sťahovanie, menšie rekonštrukčné práce, údržbu nehnuteľnosti vrátane maľovania stien, upratovanie, opravu, montáž a demontáž zariadení.
Výmera m2: 3033
Cena za m2 EUR: 42
Siete: Bez sieti
Príjazdová cesta: Asfalt
 • Obhliadka nehnuteľnosti
 • Fotodokumentácia nehnuteľnosti
 • Poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľnosti
 • Kontrola Listu vlastníctva
 • Vypracovanie cenovej mapy
 • Označenie nehnuteľnosti reklamným bannerom
 • Prezentovanie na stránke www.directreal.sk
 • Prezentácia nehnuteľnosti na vybraných realitných serveroch
 • Pravidelné informovanie o stave, záujme o nehnuteľnosť
 • Relokačné služby
 • Zabezpečenie právneho poradenstva
 • Hypotekárne poradenstvo
 • Vypracovanie rezervačnej zmluvy
 • Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
 • Vypracovanie návrhu na vklad
 • Úhrada základného poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností
 • Úhrada poplatkov za overenie podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách určených výlučne na úradne účely
 • Poskytnutie priestorov na podpis zmluvy
 • Vypracovanie preberacieho protokolu
 • Stratégia predaja a analýza trhu s nehnuteľnosťami
 • Ochrana klienta pred neserióznosťou
 • Možnosť obhliadok aj cez víkend
 • Overenie bonity kupujúceho
 • Vyzdvihnutie aktuálneho LV a katastrálnej mapy z Katastra nehnuteľností
 • Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu – v prípade bytu
 • Manuál prehlasovania energií
 • Inzercia vo vybraných tlačených médiách
 • Týždenný report o stave záujmu o nehnuteľnosť
 • Balíček všetkých potrebných formulárov
42,00 €
m2
tamas-szabo

Tamás Szabó

Komunikačné jazyky

Podrobné info Všetky ponuky makléra