Nebytové priestory - reštaurácia - Predaj - Záhradná reštaurácia Raketa s veľkým 35 á pozemkom v Seredi na predaj

ID: 452707
Kancelária: Directreal Norea
Kategória: Nebytové priestory
Typ: reštaurácia
Typ obchodu: Predaj
Štát: Slovensko
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Obec: Sereď
Ulica: Ku Campingu

Directreal Norea

Pre väčšinu ľudí je kúpa či predaj nehnuteľnosti životnou udalosťou, ktorú mnohí absolvujú jediný krát v živote. Keďže ide o vážny životný krok, snažíme sa, aby vám spolupráca s našou realitnou kanceláriou zaručila jeho korektný priebeh a bola pre Vás príjemnou skúsenosťou. Realitná kancelária Directreal Norea ako člen skupiny Directreal Slovensko, využíva vo svojej činnosti bohaté skúsenosti tejto dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti s obchodovaním na slovenskom realitnom trhu. Krédo, ktorým sa realitní makléri našej spoločnosti riadia znie: Profesionalitou, spoľahlivosťou a precíznou prácou uspokojiť potreby klientov.


Naša realitná kancelária vám ponúka:

kompletný právny servis spojený s prevodom nehnuteľností aj v prípade, ak nehnuteľnosť kupujete, prenajímate alebo predávate bez sprostredkovania našou RK

osobného realitného poradcu

vašu nehnuteľnosť budeme aktívne a zadarmo inzerovať

získate istotu, že vami vybranú nehnuteľnosť dôkladne preveríme

hradíme všetky povinné náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti

zabezpečíme vypracovanie súdnoznaleckých posudkov

zabezpečíme profesionálne poradenstvo v oblasti hypotekárnych úverov

poskytujeme garanciu bezpečného prevodu nehnuteľností a kúpnej ceny prostredníctvom bankových vinkulácií alebo notárskych úschov

Veríme, že rozhodnutie spolupracovať s nami budete považovať za správnu voľbu.

Mgr. Katarína Halabrínová, riaditeľka kancelárie

Telefon: 0903 394 840

internet: www.directreal.sk/norea

Popis: Exkluzívne len u nás ponúkam na predaj zabehnutú a záhradnú reštauráciu Raketu s veľkým pozemkom o výmere 35,45 á. Areál tvorí zrekonštruovaná časť reštaurácie s murovaným pultom, kuchyňou s novým veľkým sporákom a digestorom, skladom a časťou na bývanie - dve izby, kuchyňa, kúpeľňa a pivnica. Ďalej sa na pozemku nachádza letný bar, tri prekryté časti s dreveným sedením, detské ihrisko, tanečný parket, parkovisko a pódium. Celkovo sa v areáli nachádza 210 miest na sedenie v exteriéri a 30 miest na sedenie v interiéri. Záhradná reštaurácia sa nachádza v lukratívnej časti na brehu rieky Váh v tesnej blízkosti centra mesta Sereď.

Územný plán mesta Sereď daný pozemok zahŕňa do plochy občianskej vybavenosti - existujúcej a navrhovanej.
• hlavná funkcia – vyššia a špecifická občianska vybavenosť
• neprípustná výstavba samostatných skladových objektov ,
• neprípustná obytná funkcia,
• neprípustné hlučné, nehygienické prevádzky a prevádzky náročné na nákladnú dopravu,
• výška objektov max.2 nadz. podlažia, max. 8 m nad úroveň nivelety priľahlej komunikácie,
• rešpektovať plánované vodné dielo Sereď - Hlohovec a jeho ochranné pásmo,
• vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri novostavbách a zmenách stavieb zosúlaďovať architektonické riešenie všetkých stavieb na funkčnej ploche,
• odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na vlastných po- zemkoch jednotlivých zariadení občianskej vybavenosti.

ZÁSADY A REGULATÍVY NA UMIESTNENIE OBČIANSKEHO VYBAVENIA ÚZEMIA:
a) občianskou vybavenosťou sú rôzne druhy zariadení v území, ktorých prevádzkou sa zabezpečuje poskytovanie služieb obyvateľom a návštev- níkom obce :
Nekomerčnú (verejnoprospešnú) vybavenosť tvoria zariadenia školstva, kultúry, telovýchovy a športu, zdravotníctva (čiastočne - štátne zaria- denia), sociálne služby, verejná správa.
Komerčnú vybavenosť tvoria zariadenia malooobchodu, verejného stra- vovania a ubytovania, výrobné a nevýrobné služby, ako aj časť súkrom- ných zariadení v ostatných odvetviach (zdravotníctvo, sociálne služby a pod.)
b) pri jednotlivých druhoch verejnoprospešných stavieb rešpektovať u- miestnenie, určené územným plánom;
131
ÚPN mesta Sereď - čistopis
c) základnú vybavenosť umiestňovať v rámci plôch, určených pre občian- sku vybavenosť, polyfunkčné plochy s funkciou vybavenosť - bývanie, polyfunkčné plochy s funkciou rekreácia - bývanie a v obytnom území;
e) komerčnú vyššiu a špecifickú vybavenosť, prevádzky výrobných služieb a vybavenosť s vyššími plošnými a objemovými nárokmi umiestňovať v území, určenom pre funkciu občianska vybavenosť a v polyfunkčnom území výroba - občianska vybavenosť;
f) zariadenia občianskej vybavenosti prednostne umiestňovať pozdĺž hlav- ných peších a kompozičných osí;
d) pri umiestnení vybavenosti v obytnom a funkčne zmiešanom území rešpektovať výškové zónovanie a mierku okolitého prostredia;
e) odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch zariadení občianskej vybavenosti;
f) pri zmiešaných územiach občianskej vybavenosti a bývania je potrebné pred umiestnením podnikateľských aktivít do tohoto územia zhodnotiť vplyv prevádzky na životné prostredie vrátane hluku a vibrácií a preu- kázať, či vplyvom prevádzky nebudú prekročené limitné hodnoty, ur- čené právnymi predpismi pre vonkajšie a vnútorné prostredie budov.

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.

Zariadenie: s kompletným zariadením
Pozemok: Rovinatý
Celková úžitková plocha administratívy: 236
Príjazdová cesta: Asfalt
Inžinierske siete: Elektrina, Plyn, Mestská voda
Kúrenie: Plynové
Forma vlastníctva: Osobné
 • Obhliadka nehnuteľnosti
 • Fotodokumentácia nehnuteľnosti
 • Poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľnosti
 • Kontrola Listu vlastníctva
 • Vypracovanie cenovej mapy
 • Označenie nehnuteľnosti reklamným bannerom
 • Prezentovanie na stránke www.directreal.sk
 • Prezentácia nehnuteľnosti na vybraných realitných serveroch
 • Pravidelné informovanie o stave, záujme o nehnuteľnosť
 • Relokačné služby
 • Zabezpečenie právneho poradenstva
 • Hypotekárne poradenstvo
 • Vypracovanie rezervačnej zmluvy
 • Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
 • Vypracovanie návrhu na vklad
 • Úhrada základného poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností
 • Úhrada poplatkov za overenie podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách určených výlučne na úradne účely
 • Poskytnutie priestorov na podpis zmluvy
 • Vypracovanie preberacieho protokolu
 • Stratégia predaja a analýza trhu s nehnuteľnosťami
 • Ochrana klienta pred neserióznosťou
 • Možnosť obhliadok aj cez víkend
 • Overenie bonity kupujúceho
 • Vyzdvihnutie aktuálneho LV a katastrálnej mapy z Katastra nehnuteľností
 • Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu – v prípade bytu
 • Manuál prehlasovania energií
 • Inzercia vo vybraných tlačených médiách
 • Týždenný report o stave záujmu o nehnuteľnosť
 • Balíček všetkých potrebných formulárov
255 000 €
lenka-scasna