Auto pre makléra mesiaca za mesiac Február 2018 - Directreal Slovensko

Maklérkou mesiaca Február 2018 sa stáva Lenka Ščasná Rakovická.

Zima sa dnes v Bratislave lúčila, ale Lenka si svoju zaslúženú odmenu práve vyzdvihla.

Tak ako v októbri 2017 aj dnes si vyzdvihla auto pre Makléra Mesiaca Kiu Sportage.

Lenke gratulujeme za dosiahnuté výsledky a želáme pozitívnu odozvu jej okolia .