Maklérkou mesiaca Október je Adriana Gajanová - Directreal Slovensko

Maklérkou mesiaca Október sa stáva Adriana Gajanová z kancelárie Directreal Office Bratislava.

Veľmi usilovná, milá a veselá kopa, svojou svedomitou a tvrdou prácou dosiahla tento krásny úspech.

Aďke srdečne gratulujeme k dosiahnutému výsledku a odovzdávame jej kľúče od Kia Sportage na mesačné užívanie.

Želáme jej šťastné kilometre a radosť z autíčka, akú už prejavila, pri jeho preberaní.