Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Robert Kubaš

02.02.2012
Hodnotenie realitného agenta pána Kubaša

V nadväznosti na skutočnosť, že prostredníctvom pána Róbert-a Kubaša (zástupcu agentúry „ Direcreal . sk „) som v decembri 2011 zrealizovala predaj môjho jedno-izbového bytu v Bratislave - Rači, dovoľujem si týmto vyjadriť svoj názor na osobu pána Kubaša a poradensko - sprostredkovateľské služby ním poskytnuté :


Pán Kubaš je veľmi distingvovaný, korektný a schopný maklér s príjemným vystupovaním. Jeho vystupovanie, vecný postoj a vedomostný backround vykazovali známky vysokej profesionality a serióznosti ako aj znalosti realitného trhu na Slovensku. Z hľadiska hodnotenia jeho osobnej angažovanosti, je potrebné zdôrazniť korektnosť a akčnosť - predmetný byt som sa snažila predať cez inú realitnú spoločnosť cca 4- 5 mesiacov – bez pozitívnej odozvy, pričom prostredníctvom pána Kubaša sa celá transakcia (t.j. nafotenie, obhliadky, právne poradenstvo, kataster, finančné vysporiadanie...) zrealizovala v priebehu 1 mesiaca. V danom kontexte oceňujem aj odborné rady a reálne zhodnotenie situácie. Taktiež oceňujem aj právny servis a dôkladnú prípravu a spracovanie dokladových dokumentov.

S prístupom ako aj so spôsobom realizácie mojej záležitosti som veľmi spokojná . Vzhľadom k vyššie uvedenému, som rozhodnutá, v nadväznosti na moje realitné záležitosti, obrátiť sa na služby kancelárie „ Directreal. Sk „ menovite na pána Kubaša v blízkej budúcnosti opäť. Dovoľte mi, ešte raz poďakovať sa za poskytnuté rady a služby.Hrbáčková Jarmila