Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

František Beringer

16.04.2015
Taktiež by sme radi poďakovali p. Františkovi Beringerovi,
prostredníctvom ktorého sme kúpili svoju novú nehnuteľnosť.
Rovnako oceňujeme profesionalitu, snahu pomôcť a tiež koordináciu,
vďaka ktorej bol prechod našej rodiny z jedného miesta na iné
plynulí.