Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Ing.Nora Jarinová

20.04.2011
Ďakujeme Vám za fotokópiu Návrhu na vklad. Zároveň sa chceme poďakovať za Váš
vysoko profesionálny prístup pri sprostredkovaní kúpy,teraz už nášho pozemku.
S takýmto príjemným jednaním sme sa ešte nestretli a keby sme mohli známkovať,
tak máte jednotku s hviezdičkou. Prajeme Vám veľa úspechov do budúcich dní.
Zároveň prajeme požehnané Veľkonočné sviatky.
S pozdravom
Marta a Milan Píšoví