Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Kristína Poláčková

17.03.2017
Týmto by som rád vyjadril spokojnosť s prístupom a ochotou p. Kristíny Poláčkovej, ktorá nám v posledných mesiacoch zabezpečila prenájom nášho domu - našla spoľahlivých a zodpovedných nájomníkov, bola nápomocná pri riešení krátkodobého nájmu bytu pre našich zámorských priateľov a v posledných dňoch tiež ochotne poskytla kontakty na svojich mimobratislavských kolegov pri hľadaní obchodných priestorov. Spolu s manželkou ju vnímame ako spoľahlivú osobu na riešenie akýchkoľvek záležitostí v oblasti realitného trhu.

Ing.Oldrich Spaček