Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Marek Šlosár

08.11.2017
Predaj, následná kúpa bytu plus sťahovanie, to je lepšie vyhorieť, ako vraví ľudová múdrosť. Ale tiež sa hovorí, že každý má robiť len to, čomu rozumie. Pán Marek Šlosár z kancelárie Directreal v Liptovskom Mikuláši mi to potvrdil. Nie slovami, ale činmi. Zveril som mu celú agendu a neoľutoval som. Jeho profesionalita, odborné skúsenosti, právna zdatnosť, ochota a prístup, či spolupráca so všetkými zúčastnenými spôsobili, že celá "operácia" dopadla na výbornú. "Pacient" len poslúchal directora z Directreal. Oceňujem hlavne jeho pomoc pri preberaní bytu, prihlásení odberných miest plynu a EE, na katastri, so správcom bytu a pri ďalších úkonoch, súvisiacich so zmenou trvalého pobytu. Ak sa niekto rozhodne k takému cunami ako je zmena trvalého pobytu, obráťte sa na pána Šlosára a namiesto cunami prežijete len príjemný letný dáždik. Všetko pôjde priamo a reálne. Ešte raz vďaka kancelárii Directreal LMCity Liptovský Mikuláš v čele s Marekom Šlosárom.
S pozdravom Smékal Miroslav.