Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Ladislav Adamec

11.07.2018

Spoluprácu s p. L. Adamcom pri sprostredkovaní predaja nášho bytu
hodnotíme ako veľmi korektnú. Zvlášť oceňujeme rešpektovanie našich predstáv
o cene a termínov predaja nehnuteľnosti.

Prehliadky so záujemcami a ich priebeh sa uskutočnil bez prieťahov presne
podľa dohovorov. Jednania o cene prebehli so znalosťou problematiky
a k spokojnosti.

Na základe týchto skúseností vyjadrujeme poďakovanie za úspešný priebeh
predaja.

V týchto súvislostiach odporúčame aj pre ďalších záujemcov spoluprácu
s pánom Ladislavom Adamcom ako aj so spol. Directreal, spol. s.r.o.

 Ing. Imrich Kelecsényi
Ing. Elena Kelecsényiová