Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Iveta Uramová

03.09.2018

Pani
realitná maklérka Iveta Uramová si získala našu dôveru, že predaj bude úspešnýuž pri
podpise zmluvy s realitnou kanceláriou Directreal LMCity.Aj napriek
tomu, že sme boli vzájomne vzdialení viac ako 160 km, s predajom neboližiadne
problémy. Bola vždy k dispozícii na telefóne, osobne aj cez internet a to aj
mimosvojej
pracovnej doby. Dokonca aj počas svojej viacdennej zahraničnej dovolenky. Vždyústretová,
pripravená, flexibilná, s ľudským prístupom, priateľská a súčasne s profesio-nálnym
odstupom. Bola presná na dohodnuté strtnutia a na telefonáty či e-maily rea-govala
bezodkladne, vecne a jasne. Bola ochotná riešiť aj tie záležitosti predaja,
ktoréboli nad
rámcom jej pracovných povinností s cieľom posunúť riešenie dopredu. Vo vše-tkých
etapách predaja vystupovala odborne a suverénne.     Pani Ivete Uramovej ďakujeme za efektívnu
spoluprácu pri predaji našej nehnuteľ-nosti. S jej
prácou sme veľmi spokojní.Prajeme jej
v ďalšom pôsobení veľa úspechov.Budeme
odporúčať všetkým pri predaji alebo kúpe nehnuteľností spoluprácu len s pa-ni realitnou
maklérkou Ivetou Uramovovou, Directreal LMCity. D. a E.
Novákovci