Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Ing. Irena Petrovicsová

20.11.2018
S
kanceláriou Direct Real Castellum pracujeme už niekoľko rokov.
Opakovane sa kontaktujeme na pani Petrovičovú s prosbou o pomoc či už v
otázkach súkromných nehnuteľností alebo v riešení otázok firemných
prenájmov. Sme bez výhrad spokojní s komplexnosťou prístupu ku
klientovi, s prehľadom na trhu, ochotou a profesionalitou. Vďaka
osobnému nasadeniu pani Petrovičovej sa nám podarilo nájsť priestor pre
našu novú prevádzku, čo bolo jedno z určujúcich premenných, akým
konceptom sa budeme po otvorení riadiť. Pomohla nám nielen s nájdením
vhodného priestoru, ale s kontrolou zmlúv a dohôd. Jej cenné rady sme
ocenili hlavne pri vyjednávaní jednotlivých zmluvných podmienok, pri
ktorých bolo dôležité, aby boli spokojné obe zúčastnené strany. Ocenili
sme aj jej flexibilitu, ktorá bola pri našej vyťaženosti mimoriadne
prínosná. 
Veronika Beňová