Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Miroslava Hincová

07.12.2018

Pani
Hincová, ako aj jej kolegovia s ktorými som prišiel do styku pôsobia
profesionálne. Ochotne poradí, pomôže, aktívne sa zapája do celého
procesu predaja, až pokiaľ nie je celá zákazka dokončená a prebratá. Som
rád že som klientom tejto pobočky. Verím že naša spolupráca bude
pokračovať v tomto duchu aj naďalej. 


Ing. Martin Mikula