Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

JUDr. Anna Moserová

21.01.2019
Vyjadrujeme sa k spokojnosti o starostlivosť o klienta
manželov Mikuličových k rodinnému domu v Stupave. JUDr.
Anna Moserová sa v plnom rozsahu starala až do úplného vybavenia predaja
rodinného domu s veľkou zodpovednosťou a rôznymi odbornými radami. V
budúcnosti ju odporučíme aj iným záujemcom o kúpu nemovitosti.

Za starostlivosť a spoluprácu ďakujeme.

                                              Rodina Mikuličová