Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Mgr. Jarmila Galovičová

16.04.2019

Ďakujem za kladnú
spoluprácu s p. Galovičovou, ktorá počas ponuky nášho bytu sa obetavo a
s veľkým záujmom starala o uzavretie dobrej nájomnej zmluvy.


Vždy
bola presná, dochvíľna, zrozumiteľne vysvetľovala klientovi pri obhliadkach bytu podrobné podmienky. Neváhala poradiť, príkladovo usmernila
a termínovo určovala ďalšie postupy.


Patrí
sa jej poďakovať za trpezlivosť  a ochotu, vždy kladne spolupracovať
 a teraz práve s malým časovým odstupom, môžem vyjadriť spokojnosť aj
možno s vybranou klientelou!


Prajem
si obojstrannú spokojnosť a Vám p. Galovičová, vždy šťastnú ruku vo
Vašej náročnej práci realitnej maklérky v Directreal Exkluziv !!


 Ing. Jozef Tóth