Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Mgr. Jarmila Galovičová

04.10.2019
Vážená p.
Mgr.Galovičová - touto cestou sa chcem poďakovať za poskytnuté služby
spoločnosťou Directreal ,za presnosť stretnutí a ústretovosť pri riešení
požiadaviek ako zo strany klienta tak i prenajímateľa. Z uvedeného dôvodu si
vážim Vašu prácu a nemám žiadne námety na zlepšenie a ani kritiku, nakoľko
svoju prácu zvládate profesionálne. S úctou Ľ.Kadlečík