Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Beata Ebstova

17.10.2019
Predaj nášho bytu v Bratislave, Karlovej Vsi, zabezpečovala realitná maklérka pani Beata Ebstová. Už obhliadky bytu s jednotlivými záujemcami pripravila veľmi starostlivo, presne dodržala dohodnuté termíny a byt prezentovala s absolútnou znalosťou ponúkaného priestoru a podmienok predaja. Vlastný predaj bytu kupujúcemu realizovala na vysokej profesionálnej úrovni od podpísania rezervačnej zmluvy, následne Zmluvy o prevode vlastníctva bytu, Návrhu do katastra, až po Preberací protokol. Všetko zabezpečila v neuveriteľne krátkom čase, spoľahlivo a vo veľmi príjemnej atmosfére na každom stretnutí predávajúceho a kupujúceho. S pani Beatou Ebstovou sme mali len dobré skúsenosti a môžeme jej služby odporučiť každému, kto chce bez stresu a problémov predať svoju nehnuteľnosť

Referenciu poslal: Ivica Ripková