Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Mgr. Michal Gróf

03.01.2021
Veľká spokojnosť s pomocou pri ukončení 1. zmluvného vzťahu o prenájme a zároveň so všetkými následnými krokmi pri uzatváraní nového zmluvného vzťahu o prenájme nehnuteľnosti s novými nájomníkmi, výber záujemcov podľa predstáv a dohovoru, dohodnutie stretnutia a promtné vybavenie tohto nového zmluvného vzťahu. Ochota a následné vybavovanie potrebných záležitostí vo veľmi krátkom čase, dá sa povedať, okamžite.
Spokojnosť s predstavením a popisom nehnuteľnosti a všetkých dostupných okolitých služieb, zariadení a miest. Otvorenosť, príjemná a vecná komunikácia.

Referenciu poslal: Jana Panáková