Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Zuzana Harničarová

13.07.2021
Chcel by som vyzdvihnúť profesionálny prístup p.
Harničarovej počas celého procesu. Poznala nehnuteľnosť a dokázala
odpovedať na všetky otázky a prípadné nejasnosti veľmi rýchlo objasnila.
Taktiež vedela detailne popísať celý proces a odľahčiť tým moje obavy
kupujúceho. Cením si tiež frekvenciu komunikácie, vďaka ktorej som bol
vždy v obraze. Týmto Vám ďakujem za poskytnuté služby a teším sa na
prípadnú spoluprácu v budúcnosti.

Kytýr