Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Ján Marek

10.09.2021
Chcel by som v mene mojej rodiny vyjadriť úprimnú vďaku za ústretovosť a
ochotu, ľudský prístup a snahu pri predaji nášho bytu. Pán Marek bol
zodpovedný a profesionálny, vždy ochotný pomôcť. Aj vďaka nemu náš predaj
prebehol bez problémov, o čom svedčí jeho prístup k práci. Viac takýchto
ľudí...