Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Dana Leitner

27.09.2021
So službami spoločnosti Directreal ,ako aj so službami a sprostredkovaním nehnuteľnosti pani Leitner sme s manželkou spokojní. Pani Leitner ďakujeme za jej ochotu a jej stálu dostupnosť na akékoľvek naše otázky, pripomienky a žiadosti , ktoré nám vždy načas vybavila.

Referenciu poslal: Karol Chovanec