Vyhľadávanie referencií


Referencia spokojného klienta

Zuzana Harničarová

02.08.2022
Môžeme povedať len to najlepšie. Pani Harničarová je ochotná, flexibilná, presná,
odborne zdatná aj kreatívna pri prezentovaní predávaného bytu.
Vedela nám poradiť so všetkými otázkami ohľadne predaja, prevodu nehnuteľnosti
aj s tým spojenými úkonmi.
 
Ďakujeme za poskytnuté služby a ak by sme riešili kúpu alebo predaj nehnuteľnosti,
využili by sme služby pani Harničarovej aj v budúcnosti.
 
S úctou
 
A.Kutálek