Nebytové priestory - historický objekt - Predaj - Historická budova v centre Košíc - Alžbetina ul. č. 5/7

ID: 465763
Kancelária: Directreal Slovensko
Kategória: Nebytové priestory
Typ: historický objekt
Typ obchodu: Predaj
Štát: Slovensko
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - Staré Mesto
Ulica: Alžbetina

Directreal Slovensko

Directreal Slovensko - My vieme, kde je realita

Telefon: 0905 33 88 77

Popis: Realitná kancelária Directreal Vám ponúka v zastúpení vlastníka nehnuteľnosti nachádzajúce sa na lukratívnej adrese Alžbetina ul. č. 5 a č. 7

Konkrétne sa jedná o meštianske domy so súp. č. 692 a 693 stojace na parcele č. 98 o výmere 118 m2 druh: zastavané plochy a nádvoria, a parcele č. 99 o výmere 194 m2 druh: zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa na Alžbetinej ul. č. 5 a č. 7 v katastrálnom území Košice – Staré Mesto, vedeného Katastrálnym úradom v Košiciach, na liste vlastníctva č. 10688.

ROK VÝSTAVBY: neznámy

POPIS NEHNUTEĽNOSTÍ
Obidva domy sa nachádzajú v centre mesta Košice na Alžbetinej ulici. Obidve stavby sú prevádzkovo prepojené. Jedná sa o budovy zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok. Objekty sú sprístupnené z ulice samostatnými vstupmi. Objekt Alžbetina č. 7 je ďalej prístupný aj z dvornej časti, zo severnej strany, cez átrium. Dispozične sú obidva objekty prepojené cez 2. NP protipožiarnymi dverami a v podkrovnom priestore. Celková podlahová plocha obidvoch objektov je cca. 840 m2.

Budovy sú dvojpodlažné so vstavaným, využitým podkrovným priestorom čiastočne podpivničené. Nosné konštrukcie sú tvorené zo zvislých nosných stien a murovaných klenieb. Klenby tvoria vodorovné konštrukcie od 1. PP po 2. NP. Zvislé nosné steny sú murované z kameňa a z tehál, premenlivej hrúbky. Pri vstavbe podkrovia boli použité pre zvislé nosné steny keramické pálené tehly Porotherm 380mm, ďalej je v podkrovnej časti vytvorený priečny nosný systém z murovaných stien z tehál hrúbky 300 mm. Klenby sú orientované štvorstranné a dvojstranné. Nosná časť stropu nad 2. NP, ktorý tvorí podlahu podkrovia bola vytvorená z oceľových valcovaných nosníkov a vkladaných keramických vložiek Hurdis v kombinácii s VSŽ plechom. Strecha je v uličnej strane sedlového
tvaru. Nad domom č. 5 je riešený vikier a vo vnútornej časti smerom k átriu sú riešené pultové strechy. Z uličnej strany sa na streche nachádza červená pálená škridla bobrovka. Z vnútornej strany strechy, ktoré sú spádované do átria sú prekryté hladkým plechom, spájaným stojatou drážkou.

Objekt Alžbetina č. 5 je z dispozičného hľadiska rozdelený v suteréne na schodisko, chodbu a dva sklady, ktoré sú prepojené. Na 1. NP je rozdelený na obchodný priestor so samostatným vstupom z ulice a tromi zadnými skladmi. Ďalej je druhý vstup, ktorým sa vchádza do priestoru chodby, schodisko, šatňa, záchod, predsieň s výlevkou pre upratovačku. 2. NP domu č. 5 je rozdelené na tieto priestory: schodisko s chodbou, kancelária z ulice, dva záchody s dvoma predsieňami, kancelária z dvoru.

Objekt Alžbetina č. 7 je v suteréne rozdelený do týchto priestorov: schodisko, chodba, dva sklady prepojené otvorom. Na 1. NP je z uličnej strany vstupný priestor do obchodného priestoru, druhý priestor, zázemie, kancelária, schodisko do suterénu, schodisko hlavné na 2 .NP, átrium, predsieň, umyváreň s výlevkou pre upratovačku, záchod. Átrium je sprístupnené samostatnými dverami do zadného dvora. 2. NP je rozdelené do týchto priestorov: chodba s hlavným schodiskom, chodba pri záchodoch, dva záchody, každý so samostatnou predsieňou, serverovňa, dve kancelárie, kuchynka, chodba presvetlená kruhovým svetlíkom z podkrovia. Podkrovné priestory sú dispozične delené takto: schodisko do podkrovia, hlavná komunikačná chodba s kruhovým svetlíkom, kotolňa, dve kancelárie, chodba do časti ubytovacej, sprcha so záchodom, dve izby, ďalej prechod do časti domu Alžbetina č. 5, kde sa nachádza chodba, zasadačka, dva záchody, každý so samostatnou predsieňou, svetlík, kancelária z ulice.

Objekt je z časti vybavený zabezpečovacím a klimatizačným zariadením. Má funkčný bleskozvod. Vykurovanie budov je riešené centrálnou plynovou kotolňou. V kotolni sa nachádza plynový kotol – 2 ks. Objekty v prízemnej časti sú využívané ako obchodné priestory, zvyšok na kancelársky účel.

Momentálne jediným užívateľom obidvoch objektov je vlastník nehnuteľnosti, predajom ostanú objekty voľné. Budovy sú aktuálne stále využívané, ich stavebno – technický stav je priemerný.

Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj o podmienkach a spôsobe podávania ponukového konania Vám poskytne sprostredkovateľ predaja:

JUDr. Tomáš Temiak
0918 941 448
[email protected]


Zariadenie: áno
Pozemok: Rovinatý
Celková úžitková plocha administratívy: 840
Príjazdová cesta: Spevnená cesta
Forma vlastníctva: Firemné
 • Obhliadka nehnuteľnosti
 • Fotodokumentácia nehnuteľnosti
 • Poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľnosti
 • Kontrola Listu vlastníctva
 • Vypracovanie cenovej mapy
 • Označenie nehnuteľnosti reklamným bannerom
 • Prezentovanie na stránke www.directreal.sk
 • Prezentácia nehnuteľnosti na vybraných realitných serveroch
 • Pravidelné informovanie o stave, záujme o nehnuteľnosť
 • Relokačné služby
 • Zabezpečenie právneho poradenstva
 • Hypotekárne poradenstvo
 • Vypracovanie rezervačnej zmluvy
 • Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
 • Vypracovanie návrhu na vklad
 • Úhrada základného poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností
 • Úhrada poplatkov za overenie podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách určených výlučne na úradne účely
 • Poskytnutie priestorov na podpis zmluvy
 • Vypracovanie preberacieho protokolu
 • Stratégia predaja a analýza trhu s nehnuteľnosťami
 • Ochrana klienta pred neserióznosťou
 • Možnosť obhliadok aj cez víkend
 • Overenie bonity kupujúceho
 • Vyzdvihnutie aktuálneho LV a katastrálnej mapy z Katastra nehnuteľností
 • Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu – v prípade bytu
 • Manuál prehlasovania energií
 • Inzercia vo vybraných tlačených médiách
 • Týždenný report o stave záujmu o nehnuteľnosť
 • Balíček všetkých potrebných formulárov
990 000 €
judr-tomas-temiak

JUDr. Tomáš Temiak

Komunikačné jazyky

Podrobné info Všetky ponuky makléra