Pozemky - pre obč. vybavenosť - Predaj - Pozemok na haly a sklady, lokalita Rybničná, 13700m2

ID: 357911
Kancelária: Directreal Office
Kategória: Pozemky
Typ: pre obč. vybavenosť
Typ obchodu: Predaj
Štát: Slovensko
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - Vajnory
Ulica: Rybničná

Directreal Office

Sme realitná kancelária Directreal Office patriaca do celoslovenskej realitnej siete. Sídlime v Bratislave na Starej Vajnorskej č. 11/A  v Golden City . Staneme sa aj vašim sprievodcom pri hľadaní vysnívanej nehnuteľnosti.

Sme komunita nadšených realitných maklérov, ktorí rozumejú realitnému trhu. Nehráme sa na expertov, ktorí objavili teplú vodu. Pomôžeme vám s konkrétnym realitným prípadom a prevedieme vás celým procesom, či už ide o kúpu, predaj, alebo prenájom nehnuteľnosti.

Nie sú to iba prázdne slová. Za našou prácou stoji silná a stabilná základňa spokojných klientov, ktorí ocenili náš individuálny prístup a neustále sa k nám vracajú.

A aby sme na všetko neboli sami, každým dňom rozširujeme svoje rady o nových realitných nadšencov, ktorí v nehnuteľnostiach vidia aj niečo viac, než iba ľahký zárobok. Pomoc klientovi, korektnosť, úprimnosť, profesionálne nástroje predaja a otvorenosť je náš najväčší a najosvedčenejší nástroj v dobývaní konkurencie. Ale o tom sa môžeme pozhovárať aj pri pohári vína, veď víno a Nehnuteľnosti idú jednoducho k sebe.

Mobil: +421(905) 33 88 77

Telefón: +421(2)33 888 777

Skype: www.directreal.sk

Popis pozemku: Exkulzívne ponúkame pozemok na občiansku vybavenosť v Bratislave Vajnoroch v lokalite Rybničná
o výmere 13 700m2 ( vedľa Lagermaxu ) pozemok je možné rozšíriť o ďalšie parcely

* Funkčné využitie územia: 301 priemyselná výroba
1130 ochranná a izolačná zeleň- minoritná časť pozemku
* prístupová komunikácia - cez areál BEZky
* nespevnená komunikácia

* Čo hovorí Územno - plánovacia informácia:
301 priemyselná výroba
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
Územia slúžiace pre umiestňovanie areálov a stavieb priemyselnej výroby s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene.

Spôsoby využitia funkčných plôch:
prevládajúce
- areály a stavby veľkých a stredných priemyselných podnikov vrátane prislúchajúcich skladov a skladových plôch pre výrobu
- areály a stavby služieb a výroby všetkých druhov
- priemyselné a technologické parky

prípustné
- zariadenia administratívy, vedeckého výskumu a vedecko-technologické parky súvisiace s funkciou
- dopravné vybavenie, ktorého dimenzie musia byť v súlade s potrebami na zabezpečenie požiadaviek parkovania, prepravu osôb, tovaru a surovín
- zariadenia a vedenia technickej vybavenosti slúžiace pre obsluhu územia

prípustné v obmedzenom rozsahu
- skladové areály, distribučné centrá
- stavebné dvory a zariadenia
- zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou
- byty v objektoch určených pre inú funkciu - služobné byty
- zeleň líniovú a plošnú
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného systému
- zariadenia na nakladanie s odpadmi

* 1130 ostatná a izolačná zeleň
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.
* Spôsoby využitia funkčných plôch prevládajúce:
- zeleň líniová a plošná
prípustné
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s ochrannými pásmami

* prípustné v obmedzenom rozsahu
- stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov
- drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou
- ČSPH
- diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
- zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu

* Celková výmera pozemku: 13 700 m2
* Rozmery: Š1- 30 m D1- 367 m, Š2- 37 m D2- 63 m

* Prístup na pozemok:
- cez areál BEZky
- po nespevnenej ceste

* Cena: 36Eur/m2, celková cena 489 900 EUR

Pre obhliadku volajte: Sniščáková 0905 663 676


Výmera m2: 13700
Cena za m2 EUR: 36
Rozmery š x d: 391 x 35
Svetové strany: Juh, Sever
Príjazdová cesta: Betónová
 • Obhliadka nehnuteľnosti
 • Fotodokumentácia nehnuteľnosti
 • Poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľnosti
 • Kontrola Listu vlastníctva
 • Vypracovanie cenovej mapy
 • Označenie nehnuteľnosti reklamným bannerom
 • Prezentovanie na stránke www.directreal.sk
 • Prezentácia nehnuteľnosti na vybraných realitných serveroch
 • Pravidelné informovanie o stave, záujme o nehnuteľnosť
 • Relokačné služby
 • Zabezpečenie právneho poradenstva
 • Hypotekárne poradenstvo
 • Vypracovanie rezervačnej zmluvy
 • Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
 • Vypracovanie návrhu na vklad
 • Úhrada základného poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností
 • Úhrada poplatkov za overenie podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách určených výlučne na úradne účely
 • Poskytnutie priestorov na podpis zmluvy
 • Vypracovanie preberacieho protokolu
 • Stratégia predaja a analýza trhu s nehnuteľnosťami
 • Ochrana klienta pred neserióznosťou
 • Možnosť obhliadok aj cez víkend
 • Overenie bonity kupujúceho
 • Vyzdvihnutie aktuálneho LV a katastrálnej mapy z Katastra nehnuteľností
 • Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu – v prípade bytu
 • Manuál prehlasovania energií
 • Inzercia vo vybraných tlačených médiách
 • Týždenný report o stave záujmu o nehnuteľnosť
 • Balíček všetkých potrebných formulárov
489 900 €
darina-sniscakova

Darina Sniščáková

Komunikačné jazyky

Podrobné info Všetky ponuky makléra