Pozemky - iný stavebný - Predaj - Vynikajúca investičná príležitosť v Lamači

ID: 355558
Kancelária: Directreal Smile
Kategória: Pozemky
Typ: iný stavebný
Typ obchodu: Predaj
Štát: Slovensko
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - Lamač
Ulica: Hodonínska

Directreal Smile

O nás

V roku 2006 sme sa začali s Mariánom Patákom rozprávať o možnosti, založiť realitnú sieť formou franšízingu. Vznikol nápad Directreal, ktorý je dnes po 11 tich rokoch úspešným konceptom podnikania. Za tie roky existencie firmy , sme zrealizovali tisícky predajov a prenájmov nehnuteľností. Directreal Smile je logickým dôsledkom môjho pôsobenia v tejto úžasnej spoločnosti! Milujem svoju prácu a neskutočne ma baví pomáhať ľuďom, aj pri takých zásadných životných krokoch, ako je predaj, či kúpa nehnuteľnosti. Osud chcel, aby mi prišla do cesty možnosť, otvoriť realitnú kanceláriu Directreal Smile. Prijal som túto výzvu s nadšením a presvedčením, že sa mi spolu s mojimi TOP maklérmi, podarí vytvoriť najlepšiu kanceláriu v sieti Directreal. Držte nám palce a ak budete potrebovať pomôcť s predajom, prenájmom, či kúpou nehnuteľnosti, sme tu pre vás, našich klientov. Bez vás to nepôjde :-)


Emil Barbuščák

Mobil: 0905 207 762

Mobil: 0918 410 660

Popis pozemku: Ponúkame na predaj pozemok vo vynikajúcej lokalite, priamo pri ceste vedúcej cez Lamač a rovnako rýchlo dostupný z diaľnice. Pozemok je lichobežníkového tvaru rozmerov: dlhšie strany 107m a 91m, užšie strany 68m a 21m. Pozemok je trávnatý a len v okrajových častiach je pár vyšších stromov a krov. Všetky IS sú v dosahu.

K pozemku bola vyžiadaná územno-plánovacia informácia, jeho funkcia je určená ako "zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných".
- PREVLÁDAJÚCA FUNKCIA: - zariadenia obchodu, - zariadenia výrobných a nevýrobných služieb
- PRÍPUSTNÁ FUNKCIA: - zariadenia veľkoobchodu, - výstavné a predvádzacie priestory, - skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, - zeleň líniová a plošná, - vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, - zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
- PRÍPUSTNÁ FUNKCIA V OBMEDZENOM ROZSAHU: - byty v objektoch určených pre inú funkciu, zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa na funkciu, - zariadenia na zber odpadov
- NEPRÍPUSTNÁ FUNKCIA: - rodinné a bytové domy, - areálové zariadenia občianskej vybavenosti, - areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebné dvory a zariadenia, - stavby pre individuálnu rekreáciu, - zariadenia odpadového hodpodárstva okrem zariadení na zber odpadov, - tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, - stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

Stanovené regulatívy pre územie:
Index podlažných plôch 0,9 (maximálne prípustná miera využitia územia)
Index zastavaných plôch 0,4 (cca 1721m možnej zastavanej plochy)
Koeficient zelene 0,15

V úzkej časti pozemkov priamo priľahlých k cestnej komunikácii sú pozemky určené pre funkciu "parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy".
Výmera m2: 4303
Cena za m2 EUR: 240
Svetové strany: Juh, Sever
Príjazdová cesta: Asfalt
 • Obhliadka nehnuteľnosti
 • Fotodokumentácia nehnuteľnosti
 • Poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľnosti
 • Kontrola Listu vlastníctva
 • Vypracovanie cenovej mapy
 • Označenie nehnuteľnosti reklamným bannerom
 • Prezentovanie na stránke www.directreal.sk
 • Prezentácia nehnuteľnosti na vybraných realitných serveroch
 • Pravidelné informovanie o stave, záujme o nehnuteľnosť
 • Relokačné služby
 • Zabezpečenie právneho poradenstva
 • Hypotekárne poradenstvo
 • Vypracovanie rezervačnej zmluvy
 • Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
 • Vypracovanie návrhu na vklad
 • Úhrada základného poplatku za návrh na vklad vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľností
 • Úhrada poplatkov za overenie podpisov predávajúcich na prevodových zmluvách určených výlučne na úradne účely
 • Poskytnutie priestorov na podpis zmluvy
 • Vypracovanie preberacieho protokolu
 • Stratégia predaja a analýza trhu s nehnuteľnosťami
 • Ochrana klienta pred neserióznosťou
 • Možnosť obhliadok aj cez víkend
 • Overenie bonity kupujúceho
 • Vyzdvihnutie aktuálneho LV a katastrálnej mapy z Katastra nehnuteľností
 • Vyzdvihnutie vyhlásenia správcu – v prípade bytu
 • Manuál prehlasovania energií
 • Inzercia vo vybraných tlačených médiách
 • Týždenný report o stave záujmu o nehnuteľnosť
 • Balíček všetkých potrebných formulárov

cena na požiadanie
emil-barbuscak

Emil Barbuščák

Komunikačné jazyky

Podrobné info Všetky ponuky makléra